Roru je sbírka radostí ~ Deníkem kreseb ~ Záznamem receptů ~ Fotoalbem pohledu na svět ~ Květinou na stole ~ Oslavou rorýsů
~ Roru je radost ~


Roru Projekty


Roru Projekty

Roru Projekty jsou s radostí tvořené webové prezentace, např:

Hostinec Na Statku

Vnímej své tělo

Videokurzy Vnímej své tělo

Deník Zahrady

Aromaterapie Karlovy Vary